پروسه فروش را به طور کامل داراست

دیگران از شما قیمت می خواهند و شما همواره در حال ارسال پیشنهاد قیمت یا پیش فاکتور به مشتریان احتمالی خود هستید.SalesCycle
یکی از دغدغه های بزرگ این است که به هریک چه قیمتی را گفته بودیم.
این نرم افزار با بایگانی پیش فاکتورهای فروش همواره پاسخ این سوال را به شما می دهد.
در اکثر شرکت ها و کارخانجات , فروش تنها با حضور تاییدیه ای بنام سفارش فروش امکان پذیر است که نظارت مدیر را بر قیمت های فروش تضمین می کند.
به همین منظور بخشی به نام سفارش فروش در این نرم افزار تعبیه شده که توسط آن مدیر می تواند یک مرحله قبل از فروش , همه چیز را بررسی , تایید و نهائی کند.
موارد افزودنی و کاستنی از ته فاکتور (مثل تخفیف, هزینه حمل, مالیات و غیره) می تواند روی قیمت تمام شده فروش کالاهای موجود در فاکتور سرشکن شود و یا بصورت ردیف های جداگانه ای در صورت سود و زیان خود را نشان دهد.
گاهی به دستور مدیریت , شما تعدادی کالا برای شخص نا معلومی می فرستید, نمی دانید خریدار کیست, نمی دانید به چه قیمتی فروش رفته, فقط می دانید فعلا باید موجودی انبار کاسته شود تا بعدا مشخص گردد خریدار که بوده و نرخ فروش چند بوده است.
اینگونه موارد را می توانید در بخشی از نرم افزار به نام خروج کالا بدون فاکتور وارد کنید تا در اثر این خروج از موجودی انبار کاسته شود.

مصرف داخلی

گاهی پیش می آید که مقداری کالا به مصرف داخلی شرکت می رسد. یعنی کالا از انبار خارج می شود ولی این کالا فروش نرفته و پولی بابت آن دریافت نشده و فقط هزینه گشته.تاپ ویژن  این قدرت را به شما می دهد که لیست کالاهای مصرف داخلی و تعداد و مقدار آنها را وارد کنید و سیستم از شما سوالی راجع به قیمت نمی پرسد. سپس با مشخص کردن سر فصل حساب هزینه ایکه باید مصرف داخلی در آن ثبت شود کالا را با قیمت میانگین از انبار خارج می کند و آن حساب هزینه ای را در مقابل بدهکار می نماید.

فاکتور آزاد

یکی دیگر از قدرت های این نرم افزار اینستکه به شما اجازه می دهد فاکتور آزاد بزنید. یعنی فاکتوری که جنبه سوری دارد و نمایشی است. شما می توانید این فاکتور را به دلخواه پر کنید و هر آنچه دلتان می خواهد در آن وارد کنید و سیستم آن را بایگانی می کند و به شما اجازه چاپ (با سر برگ خودتان) می دهد. بدیهی استکه این نوع فاکتور نه روی موجودی تعدادی کالاها و نه روی حساب ها هیچ تاثیری نمی گذارد.

برگشت