پروسه خرید را به طور کامل داراست

در تاپ ویژن  پروسه خرید می تواند از پیش فاکتور خرید شروع شود.PurchaseCycle
با حفظ و نگهداری پیش فاکتورهای خرید همیشه خواهید دانست دیگران چه قیمت هایی پیشنهاد داده بودند و می توانید قبل از خرید آنها را با هم مقایسه کنید و بعد تصمیم گیری نمائید.
همیشه می توانید مرحله ای قبل از خرید داشته باشید به نام سفارش خرید.
درواقع می توانید خرید را وابسته به دستوری کنید که مدیر طبق فرمی به نام سفارش خرید می دهد و توسط آن قبل از اقدام به خرید تعداد و مبالغ آن را بررسی و تایید می کند.
فاکتورهای خرید می توانند به میزان نامحدود موارد افزودنی به ته فاکتور داشته باشند. مثلا هزینه حمل یا مالیات یا …
شما می توانید تعیین کنیداین موارد به قیمت تمام شده اجناس خریداری شده اضافه شود یا بصورت ردیف های هزینه ای جداگانه در صورت سود و زیان خود را نشان دهد.

گاهی کالایی به دست شما می رسد که مطمئنید مال شماست ولی نمی دانید چه کسی آن را فرستاده و قیمت خرید آن چقدر است.
در این مواقع می توانید در فرم دریافت کالا بدون فاکتور اطلاعاتش را وارد کنید تا فعلا موجودی انبار را افزایش دهد تا بعدا قیمتش مشخص گردد.

برگشت