نمودار

ما اعتقاد داریم نرم افزار حسابداری باید نمودار داشته باشد.

و سیستم یکپارچه تاپ ویپژن  دارای نمودار است.

نمودار روی چه سرفصلی؟
روی همه سرفصل ها.topvi10

در تاپ ویژن  شما می توانید تا ۳ دوره مالی  مختلف از هر سرفصل حسابی  را در یک گزارش با هم مقایسه کنید.

با استفاده از این نمودارها می توانید هزینه ها را کنترل کنید و علل افزایش آنها را در سالهای  مختلف پیدا کرده اقدام به رفع آن نمائید.

همچنین می توانید انواع درآمدهای خود را درسالهای مختلف با هم مقایسه کنید و عوامل تاثیر گذار در بالا بردن فروش و سود خود را در سالهای  موفق بیابید تا در سایر سالها نیز بتوان زمینه های آن را فراهم نمود.

یک مدیر برای اینکه بتواند بخوبی مدیریت کند باید ابزارهای اطلاع رسانی قوی و قابل اعتمادی داشته باشد و این دقیقا همان چیزیست که این نرم افزار به شما می دهد.

برگشت