قدرت چاپ چک را دارد و کنترل دقیق چکها و تمامی گزارشات مربوط به چک

سیستم یکپارچه مالی ای اف جی در زمینه چک بسیار توانمند است. این نرم افزار نه تنها دسته چک های شما را کنترل می کند بلکه قبل از تاریخ سر رسید چک ها به شما topvi9یاد اوری می نماید.
این سیستم جلوی ورود شماره چک های تکراری را می گیرد و شماره چک های جا افتاده در هر دسته چک را اعلام می نماید. همچنین توسط این نرم افزار می توانید یک شماره چک را باطل یا مفقودی یا سرقت شده اعلام کنید تا آن شماره بصورت اتوماتیک بلاک گردد.

در این نرم افزار می توانید اعلام کنید که چند روز قبل از موعد سر رسید چک ها سیستم به شما یاد آوری کند.

همچنین می توانید یک چک دریافتی را مشکوک الوصول اعلام کنید تا نرم افزار سایر پیگیری های مربوط به آن را انجام دهد.

لیست چک های وصول شده یا برگشت خورده یا واگذار شده از دیگر گزارشات متنوع این بخش است.

ضمنا این نرم افزار قدرت رأس گیری دارد و اگر چک ها را بصورت گروهی وارد کنید با فشار یک کلید از آنها رأس گیری می کند و شما بر اساس آن می توانید تصمیمات تجاری صحیح تری بگیرید.یکی از گزارشات مفید این سیستم گزارش اعلام نقدینگی است. شما یکبار بانک ها و حساب های بانکی و صندوق ها و تنخواه گردان ها را مشخص می کنید و پس از آن در هر لحظه با انتخاب این گزارش به میزان نقدینگی و چگونگی پراکندگی آن در حساب های مختلف پی خواهید برد که این یکی از ابزارهای مهم برای تصمیمات مدیریتی است.

قدرت چاپ چک

دیگر وقت آن رسیده که برگ چک های شما با چاپگر چاپ شود و نوشتن چک با دست را متوقف کنید تا بر اعتبار شغلی تان افزوده گردد.این نرم افزار قدرت چاپ چک ChequePrinterدارد.یکبار ابعاد چک های مختلف را برای سیستم تعریف می کنید و از آن پس دیگر نیازی نیست چک ها را با دست پر کنید.
شما برگ چک مورد نظر را در چاپگر قرار می دهید, نوع دسته چک را انتخاب می کنید و سیستم آن را پرینت خواهد کرد.
در این سیستم هیچ محدودیتی در تعداد و نوع برگ چک ها وجود ندارد.
دسته چک شما از هر بانکی و دارای هر سایزی که باشد قابل تعریف برای سیستم است.
همچنین برای چاپ می توانید از هر نوع چاپگری استفاده کنید.

برگشت