پشتیبانی همزمان تمامی روشهای ارزشیابی کالا

معمولا خرید کالا به قیمت های متفاوتی صورت می گیرد. مثلا یک کالا را امروز ۱۰ هزار تومان می خرید, فردا همان کالا را ۱۱ هزار تومان می خرید و ممکنستAllMethods یک هفته بعد آن کالا را به قیمت ۸ هزار تومان تهیه کنید.

برای پاسخ به این سوال که ارزش ریالی کالای موجود در انبار چقدر است سه روش وجود دارد:

  • روش میانگین که میانگین خریدهای شما را در نظر می گیرد.
  • روش FIFO که قیمت اولین خرید شما را در نظر می گیرد.
  • و LIFO که آخرین قیمت خرید را بر می دارد.

انتخاب هریک از این روش ها پایه محاسبه سود فروش است.

اکثر نرم افزارهای مالی دیگر فقط اجازه انتخاب یک روش ارزشیابی را برای تمام کالا ها می دهند ولی این نرم افزار حسابداری هر سه این روش ها را بصورت همزمان پشتیبانی می کند بدین ترتیب که مثلا می توانید روش ارزشیابی یک کالا را میانگین و کالای دیگری را LIFO قراردهید.

با استفاده از این ویژگی می توانید روش ارزشیابی کالاهایی را که دارای نوسانات قیمتی شدیدی هستند را  LIFO قرار دهید و بقیه را میانگین تا گزارشات سود و زیان صحیح تری داشته باشید و بتوانید بر اساس آن تصمیمات درست تری اتخاذ کنید.

نقطه سفارش

شما می توانید برای کالاهای مهم نقطه سفارش تعیین کنید تا هنگامیکه موجودی آن از میزان تعیین شده کمتر شد به شما اطلاع دهد تا اقدام به خرید کنید. چه بسا دیر سفارش دادن کالا یا مواد خامی باعث توقف خط تولید و یا از دست دادن بازاری بعلت عدم موجودی آن کالا می شود و شما با استفاده از این ویژگی نرم افزار می توانید جلوی آن را بگیرید.

واحدهای ترکیبی

همچنین این نرم افزار این قدرت را به شما می دهد که واحدهای اندازه گیری ترکیبی تعریف کنید.

مثلا تعریف کنید یک باکس سیگار داخلش ۲۰ پاکت سیگار است و در هر کارتن ۱۰۰ باکس سیگار وجود دارد. آنگاه خرید و فروش ها می تواند با هریک از واحدهای بسته, باکس یا کارتن صورت گیرد.

برگشت