topvi6تغییر رنگ در همه جا

یکی از قدرتهای پر استفاده سیستم یکپارچه مالی تاپ ویژن  اینستکه شما می توانید رنگ آن را برای تمام گزارشات بصورت دلخواه تعیین کنید.

همچنین می توانید این کار را برای ویرایشگرها یا محیط های ورود اطلاعات مثل سند حسابداری یا فاکتورها و غیره نیز انجام دهید.

لذا هر استفاده کننده ای می تواند طبق سلیقه خود نوشته ها را کوچکتر یا بزرگتر نماید.

برگشت