تعریف میزان اعتبار مشتریان و چندین قیمت گذاری کالا

در مناسبت های مختلف مثلا شب عید یا شروع مدارس یا هر مناسبت دیگری می توانید با تعیین الگوهای جدید قیمت گذاری قیمت تمام یا بعضی از اجناس را تغییر دهید و forPriceListsفروشندگان را ملزم به تبعیت از آن کنید.

در این سیستم برای مشتریان می توان میزان اعتبار تعریف کرد تا آن مشتری نتواند بیش از میزان تعیین شده اش جنس نسیه خریداری کند به طوری که در صدور فاکتور فروش زمانی که طرف حساب فروش را مشخص میکنید سیستم مانده حساب را بررسی کرده و اگر پایین تر از سقف اعتبار آن باشد اجازه فروش و در غیر این صورت پیغامی جهت آگاهی شما نمایش میدهد .

 

برگشت