سهولت استفاده

این برنامه User Friendly است. یعنی استفاده کردن از آن بسیار راحت است.peach

در این نرم افزار شما در اوج قدرت و حفاظت بالا سادگی استفاده را نیز دارید.

برای استفاده از این نرم افزار نباید حتما حسابدار باشید یا اطلاعات زیادی از حسابداری داشته باشید.

این برنامه طوری طراحی شده که با حداقل اطلاعات کامپیوتری و حسابداری به راحتی می توانید از آن استفاده کنید.

در هر قسمت از نرم افزار با فشار کلید F1 دسترسی آسان به راهنمای تشریحی نرم افزار دارید و تمامی کلیدهای فعال نمایش داده میشود .topvi4

بعنوان مثال در همه محیط های ورود اطلاعات کلیدهایی برای جابجائی یا کپی سطر ها و یا ایجاد و حذف یک سطر در لابلای سطرهای دیگر وجود دارد.

همچنین می توانیم از قدرت ایجاد و حذف یک شماره سند در لابلای شماره های سند قبلی یادکنیم بگونه ایکه سایر شماره سند ها بتناسب آن تغییر کنند.

و نیز قدرت دوباره شماره گذاری و مرتب کردن شماره های اسناد بر اساس تاریخ سندها و نیز قدرت کپی و انتقال یک سند از یک دوره مالی به دوره مالی دیگر (یا شرکت دیگر) یاد کرد .

برگشت